Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

Gümrük Müşavirliği İş Birlikçi Firmamız

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Girişimciler Artık İş Yerini Açmadan KOSGEB’e Müracaat Edebilecekler

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

Hibe ve Teşvik

HİBE NEDİR?

Hibe, sözlük anlamı ile karşılıksız vermek anlamına gelmektedir. Herhangi bir ürünü veya bedeli bir başkasına bağışlamak yani geri alınmaksızın vermek diyebiliriz. Yatırım yapmak isteyenlere ve işini geliştirmek isteyenlere devletin verdiği hibe adlı ödenekler geri alınmaz.

TEŞVİK NEDİR?

Teşvik Sözlük anlamı olarak ‘yüreklendirme, isteklendirme’ anlamına gelmektedir. Devletin üretim, tüketim ve dağıtım sürecinde oluşacak aksamaları azamiye indirmek ya da zinciri güçlendirmek amacıyla yardımlarda bulunduğu sistemin bütünüdür. Teşvik sistemine kesinlikle sadece üretimi artıran bir sistem olarak bakılmamalı. Üretim ile birlikte tüketimi de arttırırken, bu ikiliyi bağlayacak olan dağıtımı da güçlendiren bir sistemdir.

Paylaş