Son dakika: KOSGEB'den 2 milyar 250 milyon lira destek!

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

Gümrük Müşavirliği İş Birlikçi Firmamız

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

Kobiler Devletin Yatırım ve Teşviklerinden Yeterince Yararlanmıyor

KOBİLER  DEVLETİN  YATIRIM VE TEŞVİKLERİNDEN  YETERİNCE YARARLANMIYOR

Ekonomideki küçük ve orta ölçekli işletmeler teşvik ve yatırımlardan yeterli derecede faydalanamıyor. Her KOBİ’nin hakedebileceği bu teşviklerin talep görmemesi ise firmalar açısından büyük bir şansızlıktır.

Ekonomi bakanlığının verilerine bakıldığında önemli oranda artış olmasın rağmen küçük ve orta ölçekli işletmelerin devletin teşvik programlarından yeterli derece faydalanmadığını göstermektedir.  2011-2015 arasınaki 4 yıllık dönemde toplam 22 bin 618 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bunların 21 bin 433’ü yerli firmalar tarafından hazırlandı. Söz konusu yatırım teşvikleri için öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 375 milyar liraya yaklaşırken, bunun yüzde 80'ine karşılık gelen 300 milyar lirası yerli firmalar için öngörülenlerden oluştu. Öngörülen yatırım tutarlarının sektörlere göre dağılımına bakıldığında öncelikli sektör 136 milyar lirayla imalat sektörü oldu, bu sektörü takiben 113,6 milyar lirayla hizmetler, 109 milyar lirayla enerji, 15,8 milyar lirayla madencilik izledi. Öte yandan 12 bin 791 belgeyle liste başı imalat sektörü oldu, bu sektörü 6 bin 688 belgeyle hizmetler, bin 712 belgeyle enerji ve bin 146 belgeyle madencilik takip etti.

Söz konusu 5 yılda sabit sermaye tutarı birinci bölgede (İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Antalya, Bursa, Eskişehir) 134,5 milyar lira, ikinci bölgede (Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova) 65,6 milyar lira oldu.

 

‘KOBİLERE 2017’DE 1.1 MİLYAR TL DESTEK’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "2017 bütçesinde KOSGEB ile küçük ve orta ölçekli sanayiciye 1,1 milyar lira destek vereceğiz. Bunun önemli bir kısmını teknoloji üretmek isteyen KOBİ'lere ayıracağız." dedi.

2017 bütçesinde KOSGEB ile küçük ve orta ölçekli sanayiciye 1,1 milyar lira destek vereceklerini belirten Özlü, “Bunun önemli bir kısmını teknoloji üretmek isteyen KOBİ'lere ayıracağız. Özellikle yurt dışından ithal ettiğimiz kalemler üzerinde yoğunlaşacağız. Belirli yeteneği olan KOBİ'lerimize destek vereceğiz. Önce ithalin önüne geçmek, bilahare de bu KOBİ'lerimizin ihracatçı olmalarının yolunu açacağız.” ifadelerini kullandı.

İktidara geldikleri 2002 yılında Türkiye'de sadece iki teknopark bulunduğunu, bugün bu sayıyı 64'e çıkardıklarını anlatan Özlü, “Teknoparklarda çok sayıda araştırmacı çalışıyor. Yine Ar-Ge merkezlerini destekliyoruz. Şu anda 289 Ar-Ge merkezi var. Önümüzdeki dönemde bu sayının ilk aşamada 500'e, ikinci aşamada da bine ulaşmasını hedefliyoruz. Devletin Ar-Ge merkezleri ve teknoparklara destekleri var. Bu desteklerden faydalanılmasını arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Özlü, Mimar ve Mühendisler Grubu'nun (MMG) düzenlediği Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya ve şartlar dolayısıyla ülkede uluslararası ilişkilerle ilgili politik bir gündem olduğunu, ancak inovasyon, teknoloji ve Ar-Ge'nin daha çok konuşulması gerektiğini ifade etti.

2015 yılı Ar-Ge harcaması rakamlarına değinen Özlü, “Geçen yıl 20 milyar 600 milyon lira civarında Ar-Ge harcamamız oldu. Bu Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 1,06'sına tekabül ediyor. Bu rakam yetersiz olsa da Cumhuriyet tarihimizde bir rekoru ifade ediyor. Dolayısıyla Ar-Ge'ye ciddi bir meblağ harcıyoruz. Bundan sonra da bu yöndeki harcamalarımız devam edecek.” diye konuştu.

İŞLETMELERE YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANLIĞI ŞART !

NRT danışmanlık şirketi sahibi ve yatırım teşvik uzmanı Emrah Özamaç, devletin işletmelere tanıdığı  yatırım ve teşvik avantajlarının işletmeler tarafından yeterince yararlanamamasının temel sebebinin firmaların bir yatırım teşvik uzmanıyla çalışmamak olduğunu söyledi.

Son günlerde özellikle Kosgeb’in 50 bin TL sıfır faizle verdiği kredi gerek esnafın gerekse KOBİ’lerin devletin teşviklerine bakışını değiştirmiş oldu. Yatırım teşvik uzmanı Emrah Özamaç faizsiz kredi ile gündeme gelen devlet teşvikleri konusunda önemli bilgiler paylaşırken aynı zamanda da danışmanlığın önemini vurguladı.

Global dünyada irili ufaklık pekçok işletmenin faydalandığı ve ülkemizde de her geçen gün yaygınlaşan ‘işletmelerde yatırım teşvik danışmanlığı’ önemine değinen Özamaç, firmaların rekabet edilebilirliklerini, kapasitelerini ve modernizasyon süreçlerini artırmalarına olanak tanıyan teşvik konusunun işletmelerce biraz daha ağırlık verilmesi tavsiyesinde bulundu. 

Geçtiğimiz hafta devletin daralan piyasaların canlanması için KOBİlere sağladığı faizsiz 50bin tllik krediyi kullanabilecek işletmelerin KOSGEB veritabanını güncel tutmamalarından dolayı başvuru merkezlerinde aşırı yoğunluk yaşandığını söyleyen Özamaç, insanlar sabahın erken saatlerinden geç saatlere kadar bu soğuk havalarda beklediler. Hatta bu yoğunluktan dolayı  pek çok işletme hakettikleri halde bu krediden faydalanamadılar. Oysaki bu tür noktalarda yatırım danışmanlık ofisleri çok etkin rol oynamakta. Çünkü yatırım teşvik uzmanları çalıştıkları firmaları önceden bilgilendirerek atılması gereken adımları çok önceden atmalarına olanak sağlamakta. Böylelikle işletmeler enerjilerini yaptıkları işe vererek bir uzman kontrolünde bu tür sorunlarla karşılaşmamış oluyorlar dedi. KOSGEB 50tl faizsiz kredi teşvik’i firmaların bu tür teşviklere ne kadar aç olduğunu gösterdi. Yüzbinlerce işletme başvuru yaptı. Fakat devletin halihazırda bunun gibi pek çok teşvik kalemi var önemli olan firmaların doğru şekilde doğru yatırım yapmaları için yol gösterebilmek. Özellikle AR-GE faaliyetleri yapan firmaların çok daha avantajlı olduğunu söylemek gerek. Bu konuda firmalar AR-GE projesi yazmaktan çekiniyorlar bu konularda da yine bir uzman önem kazandığını belirtti.

Büyük işletmlerin yanı sıra gerek küçük gerekse orta ölçekli işletmelerin yatırım ve teşvik alanlarında mutlaka danışmanlık almaları gerektiğini vurgulan Özamaç,  kaliteli danışmanlık firmalarının işletmelere çok büyük katma değerler kattığını ve işletmelere yapacakları yatırımlarda öncülük ettiğini söyledi. Yatırım yapacak işletmelerin yatırım yapmadan önce mutlaka bir yatırım teşvik uzmanınında bilgi almalarını ve bu uzmanlar ile  yatırıma başlamalarının işletme açısından çok daha faydalı olacağını aktaran Özamaç; günümüzde pekçok kurumsal işletme artık bir yatırım teşvik danışmanıyla çalışıyor, bu firmaların hepsi  yaptıkları yatırımlarda aldıkları teşviklerle yüzbinlerce lira kar ediyor. Yeni yılla yeni yatırım teşvikler açıklanacak 2017 yılında işletmelere önemli teşvikler sağlanacak. Özellikle imalatçı firmalar 1 milyon tlye kadar bu teşviklerden yararlanabilirler dedi.

Kötü niyetli Danışmanlara dikkat !

Hali hazırda küçük ve orta ölçekli pek çok firmaya danışmanlık veren NRT danışmanlık firması sahibi Emrah Özamaç; Her ne kadar piyasada bazı kötü niyetli danışmanlık firmaları olmasına karşın aslında ülkemizde çok kaliteli ve bilgili danışmanlık firmalarıda bulunmaktadır. Firmalar bu anlamda çalışacakları danışmanlık firmalarını seçerken mutlaka bilgi tecrübe ve dana önceki referanslarını gözden geçirmeleri gerekdiğini belirterek Firmaların yapacakları yatırım ve teşviklerle ilgili bilgi almak için her zaman kendilerini arayabileceklerini sözlerine ekledi. 

Haber Detay

Paylaş