Son dakika: KOSGEB'den 2 milyar 250 milyon lira destek!

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

Gümrük Müşavirliği İş Birlikçi Firmamız

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

TANAP SEIP SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2017

Trans - Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı/TANAP Projesinin amacı, Azerbaycan doğal gazının öncelikle Türkiye sonrasında Avrupa’ya taşınmasıdır. Bu proje ile doğalgaz, ülkemiz üzerinden 1850 km lik boru hattı ile taşınacaktır. 

TANAP SEIP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı ile hedeflenen, boru hattının inşası süresince yerel halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesiyle sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir. Bu sebeple boru hattının geçtiği illerde % 95 e varan hibe programı uygulanmaya başlanmıştır. Yatırım programının yayınlanan ilk çağrısında; Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinde projeler için destek uygulaması başlatılmıştır. Sonraki aşamalarda boru hattının geçtiği diğer iller olan; Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne illerinde de hibe projelerinin uygulanması beklenmektedir.

Aşağıda bahsedilen konularda küçük ve orta ölçekli olmak üzere iki tipte proje hazırlanabilmektedir. 200.000 TL ye kadar olan projeler küçük proje, 200.000 TL ile 1.500.000 TL arasındaki projeler orta ölçekli kabul edilmektedir. Ayrıca kabul edilen projelerin başlangıcında % 20 avans ödemesi yapılacaktır.

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından TANAP SEIP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında verilecek hibe projelerinin öncelikleri şu şekildedir;

 • Kırsal turizmin geliştirilmesi yatırımları,
 • Okul, kütüphane, spor alanları ve ortak kullanıma açık sosyal alanların ekipman destekleri,
 • Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması,
 • Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitelerinin arttırılması,
 • Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi,
 • Tarımda çeşitliliğin ve verimin arttırılması,
 • Geleneksel / yerel ürünlerin üretiminin desteklenmesi,
 • Doğal kaynaklar, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetiminin desteklenmesi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması,
 • Çevre bilincinin arttırılması ve altyapı yönetimi,
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi,
 • Biyo çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi.

Başvuru sahibi olabilecek kişiler ise projelerin kapsamına göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak şu şekildedir; 

 • Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler, 
 • Birlikler,
 • Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar,
 • KOBİ’ler,
 • Kooperatifler,
 • ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek ve Tüzel Kişiler,
 • Okul Aile Birlikleri

Aşağıdaki listelerde TANAP SEIP projesi ile yapılabilecek proje türlerine örnekler verilmiştir. Bu örnekler kısıtlayıcı olmamakla birlikte proje önceliklerine uygun olan her projenin destekleneceği belirtilmektedir.

Küçük Ölçekli Projeler

Sosyal Bileşen için Proje Örnekleri;

 • Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı 
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/ yenilenmesi
 • Soğuk süt zincirinin kurulması için ekipman alımı
 • Okullarda sınıflarda bulunan araç ve ekipmanların, sıra ve tahtaların yenilenmesi, okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi
 • Mesleki eğitim merkezlerinde ekipman yenileme
 • Engellilere yönelik çalışan derneklerin/vakıfların, engellilerin erişiminde kullanacakları özel tasarım araçların/minibüslerin alımı
 • Köylerde ortak üretim atölyelerinin kurulması
 • Kilim, halı, dokuma veya oyuncak atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu
 • KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması
 • PVC işlerinde kalite ve verimliliği arttırmak üzere CNC tezgâhı alınması

Çevre Bileşeni için Proje Örnekleri;

 • Arazi ıslah çalışmaları
 • Tarla içi yağmurlama ve damla sulama için ekipman satın alınması
 • Su tasarrufuna yönelik sulama sistemlerinin kurulması
 • Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri, Su kaçak tespit ekipmanı alımı
 • Su kuyularının açılması
 • Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi
 • Ağaçlandırma çalışmaları
 • Çocukların çevre bilincinin artırılması için açık hava tesislerinin kurulması
 • Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi
 • Erozyonla mücadele amaçlı projeler
 • Eski maden ocaklarının rehabilite edilmesi
 • Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri
 • Toprak analizi (örneğin gübre analizi) için ekipman satın alınması
 • İçme suyu ya da sulama suyunun elde edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve izlenmesi, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması
 • Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması
 • Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı
 • Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler
 • Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi
 • Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi)
 • İçme suyu deposunun rehabilitasyonu (iyileştirilmesi), vana, seviye ölçer vb. ekipman satın alınması
 • Depodaki veya şebekedeki su kalitesinin izlenmesi için ekipman satın alınması
 • Vidanjör satın alınması
 • Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması (paketleme ve pazarlama mekanizmaları), uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi
 • Sulak alanların (Çetme Gölü, Balıklıkaya, Tuzlu göl, vb.) için yönetim planlarının yapılması gözlem alanı olarak tanıtılması ve bilincin artırılması için gözlem evi gibi yatırımların yapılması
 • Hastalıkların doğal tedavilerine ve bitkilerden ilaç üretimine yönelik projeler
 • Katı atık aktarma istasyonları, Katı atıkların ve tıbbi atıkların taşınması için araç alınması
 • Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi
 • Elektronik atıkların toplanması, bertarafı ve ekonomiye kazandırılması
 • Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri

Orta Ölçekli Projeler

Sosyal Bileşen için Proje Örnekleri;

 • Kırsal alanda pansiyonculuğun geliştirilmesini destekleyen projeler
 • Agro (Kırsal)-Turizm; doğal zirai üretimle konaklamayı birleştiren projeler
 • Eko-Turizm; yayla turizmi ve kültür turizmi altında yer alan örnekleri içeren projeler
 • Yayla Turizmi; kamp, golf, kayak, mağaracılık, yamaç paraşütü, rafting, binicilik, balon, balık avlama, foto-safari ve bungee jumping gibi farklı etkinliklerle ilgili projeler
 • Turistik kırsal alanlarda ziyaretçi merkezleri ve kır kahvelerinin yapılması gibi projeler
 • Kültür Koridoru; butik oteller, özel belgeli konaklama tesisleri (Edirne Evleri, Kars Evleri vb.), demiryolu bakım onarım – CER – atölyeleri gibi yerlerin kültür merkezi olarak restore edilmesi ve tefrişatının yapılması gibi projeler
 • Orman köylerinde veya nehir, göl benzeri su kenarı kırsal yerleşimlerde mesire yerleri düzenlenmesi / güzelleştirilmesi projeleri
 • Kış Koridoru; kış, kültür, termal ve şehir turizmi konaklama birimleri ile bölgenin kış turizmine hizmet verebilecek turizm çeşitliliği arttıracak projeler
 • Okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi, okullarda bulunan araç ve ekipmanların, bilgisayar ve projektör gibi eksiklerin giderilmesi, sıra ve tahtaların yenilenmesi
 • Köy ve kasabalarda spor sahaları, park yapımı, spor salonları tadilat ve teşrifatı, ortak toplantı salonu tadilat ve teşrifatı
 • Kırsal ana-çocuk sağlığı ve beslenme konularında farkındalık oluşturma projeleri
 • Kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık kliniklerinin, sağlık ocaklarının desteklenmesi, Sağlık merkezlerinin engelli erişimine uygun olması
 • Köy ve kasabalarda gezici sağlık taraması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, gezici diş ve göz sağlık ünitelerinin kurulması
 • Kırsalda yaşlı bakımı ve sağlığını destekleyici projeler
 • Engelli Destek Merkezlerinin kurulumu ve/veya kapasitelerinin arttırılması
 • Mesleki eğitim ve beceri kazandırma projeleri
 • Meslek liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin modernizasyonu ve kapasitelerinin geliştirilmesi
 • Öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı
 • Okul çocukları arasında sürdürülebilir tarım uygulamaları bilincinin arttırılması için kapasite geliştirme programları
 • Çocuklar için okuma salonlarının, Gençlik Merkezlerinin, Kadın Destek Merkezlerinin kurulması ve/veya kapasitelerinin arttırılması
 • Çamaşırhane ve tandır evlerinin kurulumu ve tefrişatı
 • Yöresel el sanatlarını geliştirme, kilim, halı, dokuma veya oyuncak, ahşap atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu
 • Yerel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması
 • Soğuk hava deposu gibi ortak kullanım tesisleri
 • Tarımsal üretime yönelik kar amacı güden yatırımların yanı sıra, bu üretimleri destekleyecek ve geliştirecek AR-GE projeleri
 • Çiftçilerin bilinçlendirilmesine (üretim teknikleri ve becerileri, gübreleme, sulama teknikleri, yeni ürün, nöbetleşe ekim, organik tarım, modern seracılık vb. konular) yönelik projeler
 • Tarımda izlenebilirlik ve sertifikasyon projeleri
 • Köylerde ortak üretim ve/veya paketleme atölyelerinin kurulması
 • Orman ürünleri işleme projeleri
 • Seraların yenilenmesi veya kurulması
 • Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/yenilenmesi
 • Meyve ve sebze suyu üretimi
 • Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı
 • Arıcılık; (Kafkas) arı ırkının genlerinin korunması; propolis, polen ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi için ortak tesislerin geliştirilmesi
 • Hayvancılık/besicilik, balıkçılık, süt kalitesinin tespiti için laboratuvar kurulması
 • Süt ürünlerinin kalitelerinin arttırılması ve pazarlanması, soğuk süt zincirinin kurulumu
 • Entegre et, süt ve süt ürünleri tesisi projeleri
 • Dikey tarım v.b. alternatif tarım uygulamaları
 • Birden fazla boru hattı geçen tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılması veya toprak kalitesini arttıran rehabilitasyon projeleri
 • Mera alanları azalan yerleşimlerde hayvancılığın gerilememesi için mera iyileştirme projeleri
 • Kaynak suyunun işlenmesine yönelik projeler
 • Organik gübre üretimi ve pazarlanması
 • Kristalize tuz üretimi
 • KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması
 • KOBİ’lerin kapasitelerinin ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik projeler (eğitim, sertifikasyon, ERP ve benzeri)
 • KOBİ’lerin ürünleriyle ilgili markalaşma ve tasarım projeleri

Çevre Bileşeni İçin Proje Örnekleri;

 • Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri
 • Su tasarrufuna yönelik, sulama sistemlerinin kurulması, arazi ıslahı çalışmaları
 • Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi
 • Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri, su kaçak tespit ekipmanı alımı
 • İçme suyu ya da sulama suyunun kaynağından temin edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması
 • Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler
 • Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi
 • Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı
 • Rüzgâr ve dalga gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin geliştirilmesi
 • Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması
 • Kanalizasyon ve içme suyu şebekesi, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, katı atık depolama tesisleri, katı atık aktarma istasyonları
 • Mevcut arıtma tesisi ya da katı atık tesisinin kapasite artışı ya da yenilikçi teknoloji içeren bir ünite eklenerek iyileştirilmesi
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisleri
 • Katı atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri
 • Katı atıkların ve tıbbi atıkların taşınması için araç alınması
 • Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi)
 • Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi
 • Çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için rekreasyon (eğlendinlen), parklar, vb. tesislerin kurulması
 • Müzelere ekipman temini yoluyla kapasite artırımı
 • Kura Nehri’ndeki yasadışı balık avlanmamasına ilişkin kamu bilincinin artırılması
 • TANAP Hattı boyunca; tarım, balıkçılık ve hayvancılık faaliyetlerinin habitatlar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kamu bilincinin artırılması, aşırı otlatmanın habitatlar üzerinde yarattığı baskının azaltılması için kamu bilincinin artırılması, nesli tükenmekte olan ve endemik türleri kapsayan bir rehber kitabın yayımlanması ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması
 • Arboretum (Ağaç Parkı) Projesi 
 • Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması, paketleme ve pazarlama mekanizmalarının geliştirilmesi, bitkilerin tescili ve standardizasyonu, uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi, uzun yapraklı nanenin (M. longifolia ssp. Longifolia) üretimi ile ilgili araştırmalara katkı sağlanması, ekim çalışmaları
 • Kafkas kazı gibi yerel biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve geliştirilmesi
 • Sivas sulak alanları ve Hafik – Zara Bölgesinde bulunan (Çetme Gölü, Balıklıkaya, Tuzlu göl, vb.) karstik bölge için yönetim planları yapılması
 • Çambeli – Yeniköy civarında Huş tavuklarının korunması ve geliştirilmesi
 • Dans sineği (Hilara n.sp)’nin yeni tür olarak tanıtılması
 • Sivas çan çiçeği, astralagus zaraensis türlerinin korunması, rehabilitasyonu ve araştırılmasının desteklenmesi
 • Çayır sineği (Hexatoma n. sp)’nin tanıtılması ve korunması
 • Koruma öncelikli tür olarak belirlenen 4 grup altında toplanan eklem bacaklılar (arthropoda) türü ile ilgili bilimsel araştırma çalışmalarının desteklenmesi
 • Kuş popülasyonu açısından zengin olduğu belirlenen Yozgat’taki bir sulak alanın kuş gözlem alanı olarak tanıtılması ve kuş gözlem kulesi yapılarak bilincin artırılması.
 • TANAP Hattı boyunca gözlenen 19 Koruma Öncelikli Tür için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi
 • Karagana esmeri (Neolycaena soezen) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi
 • Küçük akbaba (Neophron percnopterus) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi

TANAP SEIP Projeleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve yatırım projesi hazırlamak için, NRT Danışmanlık Proje Birimi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Paylaş