Son dakika: KOSGEB'den 2 milyar 250 milyon lira destek!

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

Gümrük Müşavirliği İş Birlikçi Firmamız

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

1) Kimler Yararlanabilir?

• Şirketler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

a) Çeşitli kurumlar ve fonlar tarafından desteklenmiş ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler;

b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler;

c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler;

ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

• Yatırım konusu, Bakanlığın belirlediği öncelikli teknoloji alanları listesinde yer almalıdır ve Türkiye’de ilk defa üretilen ürün olması gerekmektedir.

• Her bir ar-ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilmektedir.

• Makine ve teçhizat desteği için hibe tutarı; mikro işletmelere en fazla 8.000.000 TL ` oranında, küçük işletmelere en fazla 7.000.000 TL P oranında, orta büyüklükteki işletmelere en fazla 6.000.000 TL @ oranında, büyük işletmelere en fazla 3.000.000 TL oranındadır.

• Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi olması durumunda hibe oranlarına 20 puan daha ilave edilir. • Destek süresi 36 aydır. Uygun görülmesi durumunda 6 ay ek süre verilebilir.

• Mikro ve küçük işletmelere işletme giderleri desteği olarak, yatırımlarını tamamladıktan sonra 1 yıl faaliyet süresi içerisinde başvurusu yapılması durumunda, 1 yıl süre boyunca enerji, personel ve kira giderlerinin u’i hibe olarak karşılanabilmektedir.

• İşletme gideri desteğinden yararlanan işletmeler projelerinin kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını geliştirmek ve koordine etmek amacıyla istihdam edecekleri personelin brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı 31/12/2023 yılına kadar desteklenmektedir.

• Makine-teçhizat desteği ve işletme giderleri desteği toplamı en fazla 10.000.000 TL olabilir.

• Ana makine ve teçhizat bedelleri yardımcı makine ve teçhizat bedelleri, makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri ve montaj giderleri desteklenmektedir.

• Arsa bedeli, arazi düzenleme giderleri, bina-inşaat giderleri, ulaştırma giderleri, taşıt araçları giderleri, yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler, beklenmeyen giderler, kuruluş dönemi faiz giderleri, işletme dönemi faiz giderleri, amortismanlar, bakım ve onarım giderleri, işletmeye alma giderleri, hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri, yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri desteklenmemektedir.

• Bu destekten yararlanan işletmeler; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan muafiyet, istisna ve indirim gibi diğer farklı destek unsurlarından da yararlanabilirler

3) Başvuru Dönemi Bakanlıkça ilan edilecektir.

4) Başvuru Yeri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, online başvuru için http://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/

Paylaş