NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Girişimciler Artık İş Yerini Açmadan KOSGEB’e Müracaat Edebilecekler

2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Desteği Başvuruları Başladı.

İşçi Alana Günlük 22 Lira Ödenecek

2017 Cazibe Merkezli İller Destek Başvuruları Başladı

Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurularında Tek Pencere Sistemi Açıklandı

Programın Amacı

Program ile “TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde iş, yatırım ve yaşam alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilerek bölgeye yatırım çekilmesine olanak sağlanması ve yaşanabilirlik düzeyinin arttırılması” amaçlanmaktadır.

Proje Destek Oranı

Asgari: %
Azami: p

Proje Uygulama Yeri

T81 Düzey 2 Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın)

Azami Proje Süresi:

9 Aydan Kısa 15 Aydan Uzun Olamaz.

Program Öncelikleri

1) Bölgedeki İş ve Yatırımın Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Altyapı Çalışmaları
2) Sağlıklı ve Yaşanılabilir Bir Çevre İçin Gerekli Fiziki ve Sosyal Altyapı Çalışmaları
3) Doğal, Tarihi ve Kültürel Açıdan Potansiyeli Olan Bölgelerde Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Fiziki ve Sosyal Altyapı Çalışmaları
4) Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Fiziki Mekanların Düzenlenmesi ve İlgili Altyapı Çalışmaları
Uygun Başvuru Sahipleri

Program Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar için uygundur.SON BAŞVURU TARİHİ

KAYS Üzerinden Elektronik Başvurular İçin Son Tarih: 23 Eylül 2016/ Saat: 23.59

Matbu Başvurular İçin Son Tarih: 30 Eylül 2016 / Saat: 18.00

Paylaş