NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Girişimciler Artık İş Yerini Açmadan KOSGEB’e Müracaat Edebilecekler

2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Desteği Başvuruları Başladı.

İşçi Alana Günlük 22 Lira Ödenecek

2017 Cazibe Merkezli İller Destek Başvuruları Başladı

  • Hibe Kredileri İle
    İşletmelerinizi Büyütün
  • Danışmanlık Alanındaki
    Profesyonel Partneriniz
  • Destek Kredileri İle
    Gücünüze Güç Katın
  • Teşvik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

1) Kimler Yararlanabilir? • Şirketler 2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları a) Çeşitli kurumlar ve fonlar tarafından desteklenmiş ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler; b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler; c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler; ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. • Yatırım konusu, Bakanlığın belirlediği öncelikli teknoloji alanları listesinde yer almalıdır ve Türkiye’de ilk defa üretilen ürün olması gerekmektedir. • Her bir ar-ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilmektedir. • Makine ve teçhizat desteği için hibe tutarı; mikro işletmelere en fazla 8.000.000 TL ` oranında, küçük işletmelere en fazla 7.000.000 TL P oranında, orta büyüklükteki işletmelere en fazla 6.000.000 TL @ oranında, büyük işletmelere en fazla 3.000.000 TL oranındadır. • Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi olması durumunda hibe oranlarına 20 puan daha ilave edilir. • Destek süresi 36 aydır. Uygun görülmesi durumunda 6 ay ek süre verilebilir. • Mikro ve küçük işletmelere işletme giderleri desteği olarak, yatırımlarını tamamladıktan sonra 1 yıl faaliyet süresi içerisinde başvurusu yapılması durumunda, 1 yıl süre boyunca enerji, personel ve kira giderlerinin u’i hibe olarak karşılanabilmektedir. • İşletme gideri desteğinden yararlanan işletmeler projelerinin kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını geliştirmek ve koordine etmek amacıyla istihdam edecekleri personelin brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı 31/12/2023 yılına kadar desteklenmektedir. • Makine-teçhizat desteği ve işletme giderleri desteği toplamı en fazla 10.000.000 TL olabilir. • Ana makine ve teçhizat bedelleri yardımcı makine ve teçhizat bedelleri, makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri ve montaj giderleri desteklenmektedir. • Arsa bedeli, arazi düzenleme giderleri, bina-inşaat giderleri, ulaştırma giderleri, taşıt araçları giderleri, yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler, beklenmeyen giderler, kuruluş dönemi faiz giderleri, işletme dönemi faiz giderleri, amortismanlar, bakım ve onarım giderleri, işletmeye alma giderleri, hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri, yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri desteklenmemektedir. • Bu destekten yararlanan işletmeler; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan muafiyet, istisna ve indirim gibi diğer farklı destek unsurlarından da yararlanabilirler 3) Başvuru Dönemi Bakanlıkça ilan edilecektir. 4) Başvuru Yeri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, online başvuru için http://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

Çiftçi ve üreticiye 50.000 lira hibe Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinde yaşayan ve hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30 bin TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilecek. Başvuru yapacak genç çiftçilerde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak, Okur-yazar olmak, Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak şartları aranacak. Şartlar Program kapsamında, Bitkisel üretime yönelik kapama meyve bahçesi tesisi projeleri, fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projeleri, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projeleri, kültür mantarı üretimi projeleri; Hayvansal üretime yönelik büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projeleri, kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projeleri;  Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri, Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri ile Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri desteklenecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı, ipekböceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularına 30 bin lira hibe desteği verilecektir. Yeni işyeri açanlarda unutulmadı: İş kurmak isteyen gençlere 50 bin lira hibe kredi, 100 bin liraya kadar da, 0 faizli kredi verilecek. Bu kredilerin KOSGEB tarafından verilmesi bekleniyor. Bu amaçla birçok kişi krediden faydalanmak için KOSGEB’ e veya danışman firmalara internet üzerinden başvuruda bulunuyor. Başvuru yolları: Genç çiftçi hibe desteğinden, kırsal alanda ikamet eden, 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişiler yararlanacak. Başvurular Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerin yapılacak. Genç çiftçilere verilen hibe krediler ile ilgili başvuru sonuçlarını öğrenebilir, hibe krediye ilave olarak verilen 180 bin lira Ziraat Bankası kredisinden faydalanabilirsiniz.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, askıların iptal edilerek nihai listelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca açıklanacağı söyleniyor. Sonuçlar ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Listeler Tarım Bakanlığınca genç çiftçi sitesinde yayımlandı. Genç çiftçilerimize 2017 yılında 50 bin lira hibe verileceği söyleniyor. Henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı ancak 2017 yılının ikinci yarısında çiftçinin devlet desteği ile hayvan alımı ve çiftçilik faaliyetlerini sürdürebileceği duyumları alındı.

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2017 TANAP SEIP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı ile hedeflenen, boru hattının inşası süresince yerel halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesiyle sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir. Bu sebeple boru hattının geçtiği illerde % 95 e varan hibe programı uygulanmaya başlanmıştır. Yatırım programının yayınlanan ilk çağrısında; Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinde projeler için destek uygulaması başlatılmıştır. Sonraki aşamalarda boru hattının geçtiği diğer iller olan; Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne illerinde de hibe projelerinin uygulanması beklenmektedir. TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından TANAP SEIP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında verilecek hibe projelerinin öncelikleri şu şekildedir; Kırsal turizmin geliştirilmesi yatırımları, Okul, kütüphane, spor alanları ve ortak kullanıma açık sosyal alanların ekipman destekleri, Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitelerinin arttırılması, Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi, Tarımda çeşitliliğin ve verimin arttırılması, Geleneksel / yerel ürünlerin üretiminin desteklenmesi, Doğal kaynaklar, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetiminin desteklenmesi, Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, Çevre bilincinin arttırılması ve altyapı yönetimi, Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi, Biyo çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi. Aşağıdaki listelerde TANAP SEIP projesi ile yapılabilecek proje türlerine örnekler verilmiştir. Bu örnekler kısıtlayıcı olmamakla birlikte proje önceliklerine uygun olan her projenin destekleneceği belirtilmektedir. Sosyal Bileşen için Proje Örnekleri; Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı  Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/ yenilenmesi Soğuk süt zincirinin kurulması için ekipman alımı Okullarda sınıflarda bulunan araç ve ekipmanların, sıra ve tahtaların yenilenmesi, okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi Mesleki eğitim merkezlerinde ekipman yenileme Engellilere yönelik çalışan derneklerin/vakıfların, engellilerin erişiminde kullanacakları özel tasarım araçların/minibüslerin alımı Köylerde ortak üretim atölyelerinin kurulması Kilim, halı, dokuma veya oyuncak atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması PVC işlerinde kalite ve verimliliği arttırmak üzere CNC tezgâhı alınması Orta Ölçekli Projeler Çevre Bileşeni İçin Proje Örnekleri; Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri Su tasarrufuna yönelik, sulama sistemlerinin kurulması, arazi ıslahı çalışmaları Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri, su kaçak tespit ekipmanı alımı İçme suyu ya da sulama suyunun kaynağından temin edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı Rüzgâr ve dalga gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin geliştirilmesi Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması Kanalizasyon ve içme suyu şebekesi, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, katı atık depolama tesisleri, katı atık aktarma istasyonları Mevcut arıtma tesisi ya da katı atık tesisinin kapasite artışı ya da yenilikçi teknoloji içeren bir ünite eklenerek iyileştirilmesi Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisleri Katı atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri Katı atıkların ve tıbbi atıkların taşınması için araç alınması Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi) Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi Çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için rekreasyon (eğlendinlen), parklar, vb. tesislerin kurulması Müzelere ekipman temini yoluyla kapasite artırımı Kura Nehri’ndeki yasadışı balık avlanmamasına ilişkin kamu bilincinin artırılması TANAP Hattı boyunca; tarım, balıkçılık ve hayvancılık faaliyetlerinin habitatlar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kamu bilincinin artırılması, aşırı otlatmanın habitatlar üzerinde yarattığı baskının azaltılması için kamu bilincinin artırılması, nesli tükenmekte olan ve endemik türleri kapsayan bir rehber kitabın yayımlanması ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması Arboretum (Ağaç Parkı) Projesi  Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması, paketleme ve pazarlama mekanizmalarının geliştirilmesi, bitkilerin tescili ve standardizasyonu, uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi, uzun yapraklı nanenin (M. longifolia ssp. Longifolia) üretimi ile ilgili araştırmalara katkı sağlanması, ekim çalışmaları Kafkas kazı gibi yerel biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve geliştirilmesi Sivas sulak alanları ve Hafik – Zara Bölgesinde bulunan (Çetme Gölü, Balıklıkaya, Tuzlu göl, vb.) karstik bölge için yönetim planları yapılması Çambeli – Yeniköy civarında Huş tavuklarının korunması ve geliştirilmesi Dans sineği (Hilara n.sp)’nin yeni tür olarak tanıtılması Sivas çan çiçeği, astralagus zaraensis türlerinin korunması, rehabilitasyonu ve araştırılmasının desteklenmesi Çayır sineği (Hexatoma n. sp)’nin tanıtılması ve korunması Koruma öncelikli tür olarak belirlenen 4 grup altında toplanan eklem bacaklılar (arthropoda) türü ile ilgili bilimsel araştırma çalışmalarının desteklenmesi Kuş popülasyonu açısından zengin olduğu belirlenen Yozgat’taki bir sulak alanın kuş gözlem alanı olarak tanıtılması ve kuş gözlem kulesi yapılarak bilincin artırılması. TANAP Hattı boyunca gözlenen 19 Koruma Öncelikli Tür için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi Karagana esmeri (Neolycaena soezen) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi Küçük akbaba (Neophron percnopterus) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi

Girişimciler Artık İş Yerini Açmadan KOSGEB’e Müracaat Edebilecekler

Girişimcilik Destek Programı'nda Yeni Düzenleme KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Girişimcilik Destek Programı'nda yeni düzenlemeler yapıldığını, artık girişimcilerin işletmelerini kurmadan KOSGEB’e  müracaat edebileceklerini açıkladı "Önce sertifika, sonra başvuru, daha sonra işletme kuruluşu" Başkan Recep Biçer, 01 Şubat 2017 tarihinde başlayan yeni süreç ile birlikte daha önceden KOSGEB onaylı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ni tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB’e başvuru yapma şartının yürürlükten kaldırılarak, sertifika aldıktan sonra iş yerlerini açmadan KOSGEB’e müracaat edebilecekleri şeklindeki uygulamanın başladığını söyledi. Mevcut işletmesini kurmuş olanlar 31 Aralık 2017’ye kadar başvuru yapabilecekler Recep Biçer, yapılan bu değişiklikten sonra işletmesini kurup da şu an hala KOSGEB’e müracaat etmeyen girişimcilerin en son 31 Aralık 2017 tarihine kadar KOSGEB’e müracaat ederek Girişimcilik Destek Programından faydalanabileceklerini ve bu tarihten sonra yalnızca işletmelerini açmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilere onay verileceğini söyledi. KOSGEB Başkanı, işletmelerini kurmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilerin başvuru formları, oluşturulan kurullar tarafından kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, kârlılık ve sektörel fırsatlar gibi kriterlere göre  değerlendirileceğini ve yapılan değerlendirmeler neticesinde olumlu ya da olumsuz sonucun girişimci adayına bildirileceğini açıkladı. Doksan gün içerisinde taahhütname imzalamayan girişimci adaylarının başvuruları geçersiz sayılacak Başkan Recep Biçer, KOSGEB Müdürlükleri tarafından başvurusu onaylanan girişimci adaylarının 90 gün içerisinde işletmesini kurup, kurduğu işletmeyi KOSGEB veri tabanına kayıt yaparak ilgili KOSGEB Müdürlüğü'ne gidip taahhütname imzalaması gerektiğini ve bu işlemleri 90 gün içerisinde yapmayan girişimci adaylarının başvurularının reddedileceğine ilişkin bilgi verdi. Başkan Recep Biçer, bir girişimci adayının en fazla üç kez başvuru hakkının bulunduğunu, yapılan bu başvurularda üç kez üst üste olumsuz sonuç alındığında girişimci adayının başvuru hakkının kaybolduğunu ve  bir girişimcinin bu destek programında yalnızca bir kez faydalanabileceğini açıkladı. Tarih: 06 Şubat 2017

2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Desteği Başvuruları Başladı.

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ , 10 ŞUBAT 2017 tarihinde saat 14:30’da KOSGEB binasında,Sıfır Faizli Kredi Desteği başvurusunun açılışını gerçekleştirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile KOSGEB Başkanı Recep Biçer tarafından KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi uygulamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. KOBİ'lerin geçen yılki bu kredi faiz destek programına yoğun başvuruda bulunduklarını anımsatan Özlü, 249 bin işletmenin bu destekten yararlanabilmek için başvuruda bulunduğunu ancak bütçe imkanları dahilinde sadece 15 bini için destek kararı alabildiklerini, hak sahibi işletmelerin büyük çoğunluğunun kredi işlemlerini tamamladıklarını söyledi. Bakan Özlü, "Destekten yararlanamayan çok sayıda işletme olmasına gönlümüz razı olmadı. Bu nedenle sayın Başbakan'ımızın da talimatıyla 2017 yılında bu desteği devam ettirmeye karar verdik. Bu yıl, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz. Mikro işletmelere öncelik vererek KOBİ’lere üst sınırı 50 bin lira olacak şekilde faizsiz kredi vereceğiz. Daha doğrusu, kredinin faizini işletmelerimiz yerine KOSGEB karşılayacak. Bunun neticesinde, KOBİ’lerimize 10 milyar liranın üzerinde faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız. Bu da Türkiye ekonomisine çok ciddi bir ivme ve canlılık kazandıracaktır." dedi.12 AY ÖDEMESİZ KREDİBakan Özlü, 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz, ayrıca kredinin geri ödeme koşullarını da cazip tutarak ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli bir kredi olacağını bildirdi. Özlü, "İlk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ’lerimize verilecek. İnanın, bu devirde en yakın akrabalarınızdan ve dostlarınızdan bile bu şartlarda borç alamazsınız" ifadelerini kullandı.KİMLER YARARLANABİLECEK? Kredinin kefaletiyle ilgili de KOBİ’lere destek vereceklerini kaydeden Özlü,  "Bankalarla yapacağımız protokole Kredi Garanti Fonu AŞ ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği de taraf olacak. Protokol yapılan bankalar, teminat ve kefalet konusunda daha olumlu değerlendirme yapacaklar. Bir önceki programa başvuran ama destekten yararlanamayan yaklaşık 230 bin KOBİ’mizden gerekli şartları taşıyanlar bu destekten faydalanabilecek. Altını çizerek ifade ediyorum bu KOBİ’lerimizin tekrar başvuru yapmalarına gerek yok. Onların önceki başvuruları geçerli sayılacak. Ayrıca daha önce başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerimizin yeni başvuru yapmalarına da imkan sağlayacağız Başvuru yapan tüm işletmeler güvenlik soruşturmasından geçirilecek. Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmayanları, çalışan sayısı ve Net Satış Hasılatı daha az olandan başlayarak sıralayacağız. Mikro işletmeler, yani yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranın altında olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler destekten öncelikli olarak yararlanacaklar." dedi.KİMLER YARARLANAMAYACAK?Özlü, 14 Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan 30 bin liralık faizsiz krediden yararlanan esnaf ve sanatkarların bu programdan yararlanamayacağını da bildirdi.BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?Kredi uygulaması başvuruları için ekranı açan Özlü, başvuruların başladığını ve 20 Şubat'a kadar "sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabileceklerini belirtti.HANGİ BANKALARLA ANLAŞMA YAPILDI?KOBİ'lerden başvuru öncesinde KOSGEB veri tabanına kayıtlı olma şartı aramadıklarına işaret eden Özlü, "Desteğe hak kazanan KOBİ’lerin, kredi kullanımından önce KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları ve onaylı KOBİ Bilgi Beyannamelerini oluşturmaları gerekecektir. İnşallah 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazanan işletmelerimiz belli olmaya başlayacak. Hak kazanan işletmelerimize SMS ve bilgilendirme e-postası göndereceğiz. Bu aşamadan sonra belirlenen işletmeler bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabileceklerdir. Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Bankası ile protokol yaptık" açıklamalarında bulundu.DAHA ÖNCEDEN BAŞVURANLAR NE OLACAK?Özlü, şartları sağlayan ve daha önceden başvuru yapanları değerlendirmeye alacaklarını ifade ederek, "Yaklaşık piyasaya 10,3 milyar liralık bir kredi girecek. Bu krediyi şartları sağlayanlara kullandıracağız" ifadelerini kullandı.Bakan Özlü, ayrıca illere kontenjan verileceğini, adil bir şekilde tüm illerdeki mikro işletmecilerin bu imkandan faydalanmalarını sağlayacaklarını söyledi.

İşçi Alana Günlük 22 Lira Ödenecek

Son KHK ile işsizlik fonundan şirketlere günlük 22 lira 22 kuruş ödeme yapılması kararlaştırıldı. Yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile bu yılsonuna kadar işe alınacak her kişi için, "İşsizlik Fonu’ndan şirketlere günlük 22 lira 22 kuruş ödeme yapılması kararlaştırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 687 sayılı KHK'nın üçüncü maddesinde: "İşsizlik Sigortası Kanunu'na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fon'dan karşılanır" ifadelerine yer verildi. Bu destekten yararlanmak için; İşçinin 01/02/2017 tarihinden sonra işe alınması Aralık/2016 ayına ilişkin sigortalı sayılarına ilave olmaları İşe alınacak kişinin İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olması İşe alındıkları tarihten önceki üç ayda aynı işyerinde çalışmamış olması Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmaması ya da varsa dahi yapılandırmış olması Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermiş olması Şartlarının sağlanması gerekmektedir.

2017 Cazibe Merkezli İller Destek Başvuruları Başladı

Cazibe 23 ilde özel sektöre yönelik olarak geliştirilen Cazibe Merkezleri Programının (CMP) uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 11/01/2017 Tarih ve 29945 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 24/01/2016 tarihinde Lansman Töreni düzenlenerek destek programına resmen start verildi.  Kalkınma Bankası  Genel Müdürlüğü 1. Başvuru Çağrı ilanını yayınlamıştır. Cazibe Merkezleri Programı (CMP)  ile ilgili yatırımcılar destek başvurularını   24/01/2017- 27/02/2017  tarihleri arasında  yapabileceklerdir. Yeni Yatırım Cazibe merkezleri ve Çevre illeri; 1) Elazığ, Malatya, Adıyaman,Tunceli, Bingöl illeri Elazığ  merkezli , 2) Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeri Erzurum merkezli, 3) Van, Hakkari, muş, Bitlis  illeri Van  merkezli, 4) Ardahan Kars Ağrı Iğdır illeri Kars merkezli, 5) Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illeri  Diyarbakır merkezli olacaktır. YATIRIM VE ÜRETİM DESTEĞİ:  Destek Unsurları Ve KoşullarıA- Desteklenen Sektör; İmalat Sanayi (*) B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar;-Yeni yatırım projeleri,-Yarım kalmış projeler,-İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler,-İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler. C- Asgari Yatırım kriterleri;-Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 2.000.000 TL-Asgari İstihdam; 30 Kişi D- Verilen destekler;1) Danışmanlık Hizmeti Desteği; Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik öneme sahip konularda uygulanır. Know-how, imtiyaz,lisans patent ücreti vb harcamalar destek kapsamında değildir. 2) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (**); Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır. 3) Bina Yapımı Desteği; Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının öz kaynaklarından karşılanır. 4) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için;Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli,Vade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami p’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari 0′ u.Faydalanıcıları;-Bina Yapımı Desteğinden faydalandırılan yatırımcıların makine ve teçhizat harcamaları,-Bina Yapımı Desteğinden faydalanmayan yatırımcıların bina, makine ve teçhizat harcamaları,-Yatırım’ devam eden veya yarım kalmış üretim tesislerinin makine ve teçhizat harcamaları,-Bu destek, hâlihazırda faaliyette bulunan işletmelerin tevsii, idame-yenileme ve modernizasyon yatırımları için de münferiden kullandırılabilir.-Kullanılmış makine, teçhizat, donanım ve sair malzeme alımları için bu destek sağlanmaz. 5) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği;Vade a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeliVade b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının P’ sidir.Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir. Faydalanıcıları;– Yeni yatırımlar,– Yatırım süreci devam eden yatırımlar,– Faaliyetlerine devam edip işletme sermayesi ihtiyacı olanlar,– Yarım kalmış ancak yatırımla yeniden ekonomiye kazandırılabilecek olanlar.———————————————————————————-Dipnotlar;(*) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.**) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir. ÜRETİM TESİSİ TAŞIMA DESTEĞİ:  Destek Unsurları Ve Koşulları A- Desteklenen Sektör; İmalat Sanayi (*) B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar; Program kapsamındaki İller dışında bulunan, taşınması uygun görülen,halen faaliyette bulunan üretim tesisleri C- Asgari Yatırım kriterleri;– Asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğü tespiti, Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması,-Asgari İstihdam; 200 Kişi D- Verilen destekler;1) Danışmanlık Hizmeti Desteği; Taşınan tesise yönelik ilave yeni yatırımlar için kullandırılır. 2) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği;(**) Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak; OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır. 3) Nakdi Taşınma Desteği; Demontaj, nakil, montaj maliyetleri ile taşınma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masraflar çin azami 1 milyon TL nakdi destek sağlanır. 4) Yatırım Teşvik Desteği; Teşvik desteği, yürürlükte bulunan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” çerçevesinde;a) Taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanmaması durumunda;– Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesislerin, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,– 6 ncı bölge illerine taşınan tesislerin, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden,b) Program kapsamındaki illere taşımanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesisin (a) bendi hükümleri çerçevesinde sağlanan desteklerden, ilave yatırımın ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden,yararlandırılması şeklinde uygulanır. 5) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği;Bina ve ilave makine-teçhizat harcamaları için;Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeliVade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa) Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami p’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari 0′ u. Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz. 6) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği;Vade a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli,Vade b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının P’ sidir.Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir. ———————————————————————————-Dipnotlar;(*) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.**) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir. ÇAĞRI MERKEZİ DESTEĞİ: Destek Unsurları Ve Koşulları (*) A- Desteklenen Sektör; Çağrı Merkezi Yatırımları B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar; Yeni yatırım projeleri C- Asgari Yatırım kriterleri;– Hizmet sözleşmesi yapmış olması,-Asgari İstihdam; 200 Kişi olmalıdır. D- Verilen destekler;1) Bina Tahsisi Desteği; Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan, atıl vaziyette bulunan ve YİKOB veya İdareye tahsis edilen binaların yatırımcıya kiralanması suretiyle uygulanır. 2) Fiber İletişim Altyapısı Desteği; Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır. 3) Personel Eğitim Desteği; İlk kuruluş aşamasında istihdam edilecek personelin eğitim masrafları personel başına 2.500 TL’yi geçmeyecek şekilde karşılanır. 4) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ; Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;OSB içindeki boş parseller (zorunlu durumlar halinde), Hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır. 5) Bina Yapımı Desteği; Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının öz kaynaklarından karşılanır. 6) Yatırım Teşvik Desteği;Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır. 7) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için;Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeliVade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa) Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır. Kredi limiti: Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları taahhüt edilen istihdam başına 4.000 TL’ na, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar. Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari 0′ u. Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz. VERİ MERKEZİ YATIRIM VE ENERJİ DESTEĞİ; Destek Unsurları Ve Koşulları A- Desteklenen Sektör; Veri Merkezi Yatırımları B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar; Yeni yatırım projeleri C- Asgari Yatırım kriterleri;– Asgari 5.000 m2 beyaz alan ve ANSI/TIA-942′ YE göre TIER-3 veya üstü seviyede olma D- Verilen destekler; 1) Veri Merkezi Enerji Desteği; Aylık enerji giderlerinin KDV hariç yüzde 30’u 10 yıl süreyle karşılanır. 2) Fiber İletişim Altyapısı Desteği; Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır. 3) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği; (*) Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak; OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi ve yatırımcıya kiralanması şeklinde uygulanır. 4) Yatırım Teşvik Desteği;Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak veri merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır. 5) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Bina, makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için; Vade:Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeliVade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa) Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır. Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami p’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar. Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari 0′ u. Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz. —————————-Dipnotlar;(*) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir. Değerlendirme ve öncelik kriterleri (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alır:a) Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.b) İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.e) Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.ç) Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.(2) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelikverilir:a) Yüksek istihdam sağlaması.b) İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.c) İhracat potansiyelinin olması.ç) Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.d) Ar-Ge ve yenilik içermesi.e) Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.f) Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.g) İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması. EK-2: DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİTE KARARINA TABI OLAN YATIRIM KONULARI1- Un, irmik (makama imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker.2- Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları.3- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.4- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.5- Kütlü pamuk işleme yatırımları.6- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, hali, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.7- Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar.8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar. TEMİNAT, KİRA, DEVİR (ORTAK KONULAR) a) TeminatProgram kapsamında sağlanacak Faizsiz Yatırım Kredisi Desteklerinde;a) Bina Yapımı Desteği ile birlikte Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği sağlanması halinde krediye konu makine teçhizat,b) Bina Yapımı Desteğinden yararlanmaksızın gerçekleştirilen yatırımlarda, veri merkezleri yatırımları haricinde bina ile makine ve teçhizat,teminat olarak alınır; ayrıca ilave teminat alınmaz.c) Binanın, yatırımcının organize sanayi bölgesindeki parseli üzerinde yapımı halinde, yatırım tamamlandıktan sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde 26 ncı madde hükümleri kapsamında işlem tesis edilerek destek geri alınır.ç) Binanın, üzerine irtifak hakkı tesis edilen arazi üzerinde yapılması halinde, yatırım tamamlanıp yatırımcının mülkiyet hakkını almasından sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde 26 ncı madde hükümleri kapsamında işlem tesis edilerek destek geri alınır.(2) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında kullandırılan kredilerde;a) Arsa veya arazinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması halinde bina, makine ve teçhizat,b) Arsa veya arazinin mülkiyetinin YIKOB veya İdareye ait olması halinde makine ve teçhizat,teminatın yüzde sekseni kabul edilir, ayrıca kredinin yüzde yirmisi için ilave teminatalınır.(3) Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteğinde, teminat proje bazında Banka tarafından belirlenir.b) Kira sözleşmesi ve kira bedeli(1) Bina Yapımı Desteği veya Bina Tahsisi Desteğine konu binalar ile Yatırım Yeri Tahsisi Desteğine konu parsel, taşınmaz veya binalar yatırımcılara YİKOB veya İdare tarafından kira sözleşmesi düzenlenmek suretiyle kiralanır.(2) Kira bedelleri, Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince belirlenecek rayiç kira bedelinin yüzde onu şeklinde uygulanır ve kira bedelleri her yıl yeniden değerleme değer artış oranında artırılır.(3) Kira gelirleri, Hesaba gelir kaydedilir. (4) 13 öncü maddenin dokuzuncu fıkrası bakımından kira bedelleri, maliyetler dikkate alınarak pay oranına göre hesaplanır.c)Taşınmazın mülkiyetinin yatırımcıya devri(1) Bu Karar kapsamında, Çağrı Merkezi Destek Paketi hariç olmak üzere, yatırımcıya kiralanmak suretiyle tahsis edilen parsel, taşınmaz ve binaların mülkiyeti, asgari on beş yıl süreyle desteğe konu üretim faaliyetinin sürdürülmesi, asgari istihdam şartının bu sürenin tamamında istihdam edilecek adam ay toplamının yüzde sekseninden az olmamak üzere yerine getirilmesi ve varsa diğer destek koşullarının sağlanması halinde, talebi üzerine yatırımcıya, bina için sağlanan nominal destek tutarı, parsel veya taşınmaz için ise emlak vergisine esas metrekare birim değeri toplamı karşılığında devredilebilir.(2) 13 üncü maddenin;a) Sekizinci fıkrası bakımından, arsa bedelsiz olarak, bina ise sağlanan nominal destek tutarı karşılığında,b) Dokuzuncu fıkrası bakımından, bina, sağlanan nominal destek tutarı karşılığında, devredilebilir. (*) Dip Notlar : -Bu Çalışma bilgi amaçlıdır. Konuları (2016/9596 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ) dikkate alınarak hazırlanmıştır.Bu sayfada geçen konular zaman içerisinde güncelliğini kaybedebileceğinden dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.