Son dakika: KOSGEB'den 2 milyar 250 milyon lira destek!

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

Gümrük Müşavirliği İş Birlikçi Firmamız

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

  • Hibe Kredileri İle
    İşletmelerinizi Büyütün
  • Danışmanlık Alanındaki
    Profesyonel Partneriniz
  • Destek Kredileri İle
    Gücünüze Güç Katın
  • Teşvik

Son dakika: KOSGEB'den 2 milyar 250 milyon lira destek!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'in, gelecek yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yönlendirmesiyle desteklerini, hem destekleyeceği alanlar hem de yüklendiği misyon itibarıyla yeni bir anlayışla vereceğini söyledi. Türkiye'nin ithal ettiği ürünlere yönelik yerli üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanınacağını dile getiren Uzkurt, şöyle devam etti: "Özellikle yerlileştirme ve millileştirme politikamızın bir gereği olarak, bu konu KOSGEB'in odaklanacağı en büyük alanlardan biri olacak. Bununla birlikte teknolojik dönüşümünü, yüksek teknolojik alanlara evrilme adına orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında geliştirmiş ve üretim için destek isteyen KOBİ'lerimize de önemli oranlarda destek sağlayacağız. Yine 'İhracat ve katma değeri yüksek ürünleri üreteceğim.' diyen KOBİ'lerimizi desteklerimizden yararlandırmayı hedefliyoruz. Buna ilişkin destek programlarımızı kurguladık. Önümüzdeki dönemde bu destek programlarını yürürlüğe koymuş olacağız." Destek bütçesi yüzde 18-19 arttı Uzkurt, KOSGEB bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanmasından dolayı hükümete ve milletvekillerine teşekkür etti. KOSGEB'in destek bütçesinin yüzde 18-19'a varan oranlarda artırıldığına dikkati çeken Uzkurt, "Bu anlamda 2 milyar 250 milyona yakın bir KOSGEB bütçesi onaylandı. 2019 yılında bu bütçeyi girişimci ve KOBİ'lere kullandırmış olacağız inşallah. Bu bütçeyi doğru adreslere ve doğru bir şekilde kullandırarak ülke ekonomisine daha fazlasıyla geri dönüşünü sağlayacak bir anlayışıyla bu destekleri vermeyi planlıyoruz." diye konuştu. Uzkurt, daha önce ihracata dönük üretim yapan veya bunun hazırlığında olan KOBİ'lere verdikleri destekleri artıracaklarını vurguladı. "Yeni dönemde ikinci çağrıya çıkacağız" Yakın zamanda düzenlenecek lansmanla yeni KOSGEB destek programlarını açıklayacaklarını belirten Uzkurt, şunları kaydetti: "Teknolojik gelişimini tamamlamış, Ar-Ge çalışmaları bitmiş teknolojik ürünlerin üretimi için de KOSGEB olarak yeni bir destek programı kurguladık. Yakın zamanda birinci çağrının sonuçlarını açıkladık. Şimdi yeni dönemde ikinci çağrıya çıkacağız. Burada da bir şekilde kamudan destek alarak ya da öz kaynaklarıyla Ar-Ge'sini yapmış olan firmalarımızın ortaya çıkardığı prototiplerin Türkiye'de üretimini sağlamak üzere ciddi destek vereceğiz. Bu yolla teknolojinin KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılması yönünde bir politika izliyoruz."

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

YATIRIM TEŞVİK KARARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NO: 2018/78VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı. 22 Haziran 2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapan 2018/11816 ve 2018/11930 Sayılı Kararlar yayımlandı. Diğer taraftan, 23 Haziran 2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazete'de 2018/11714 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. 2018/11816 ve 2018/11930 Sayılı Kararlar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır; Mobilya imalatı teşvikinin kapsamı genişletilmiştir, Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için olması gereken asgari tutarı artırılmıştır, Bazı büyükbaş hayvan ithalatına gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştır, Bazı sera ve hayvancılık yatırımlarına faiz desteği sağlanmıştır, Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları artırılmıştır, Faiz desteği tutarı, AR-GE ve çevre yatırımlarında artırılmıştır, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde sözleşme süresi sonuna kadar sigorta primi işveren hissesi desteği verilebilecektir, Bazı yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır, Cazibe Merkezleri Programına alt bölge desteğinden yararlanmada kısıtlama getirilmiştir, 10 milyar TL ve üzerindeki stratejik yatırımlara, ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilecektir, Bazı tekstil ürünleri yatırımlarında asgari yatırım tutarları yeniden belirlenmiş ve bu yatırım konuları İstanbul hariç diğer tüm şehirler için bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır, Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında değişiklik yapılmıştır, Teşvik sistemi kapsamında değerlendirilebilecek demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlarda değişiklik yapılmıştır, 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konuları daraltılmıştır, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara sağlanan desteklerin yürürlük tarihi değiştirilmiştir. 2018/11714 Sayılı Karar ile de nitelikli personel desteğinin yatırım döneminde de sağlanması yönünde düzenleme yapılmıştır. A) 2018/11816 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler Mobilya imalatı teşvikinin kapsamı genişletilmiştir. Bu Kararın 1 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 39 numaralı sektör koduna karşılık gelen US-97 Kodu “361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18” ve “Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler” başlığı altındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tablonun 40 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır Böylelikle, sadece metalden yapılan mobilya imalatı da bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır. Sadece plastikten imal edilen mobilyaların bölgesel teşvik kapsamı dışında tutulması uygulamasına ise devam edilmektedir. Bunun yanı sıra, aynı düzenlemeyle; müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçalarının imalatı da bölgesel teşvik kapsamına dahil edilmiştir. Değiştirilen açıklama:  Eski düzenleme: Yeni düzenleme: Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) “Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı. Yürürlükten kaldırılan satır: Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) Yukarıdaki düzenleme paralelinde, aynı Kararın 2 nci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda “39” sektör numarası bulunmayan İstanbul hariç tüm illere “39” sektör numarası eklenmiş, “40” sektör numarası bulunan illerden “40” sektör numarası çıkarılmıştır. Böylelikle, mobilya imalatına ilişkin getirilen bu imkan, İstanbul hariç olmak üzere, diğer tüm illerde yapılacak yatırımlar için geçerli olacaktır. Yürürlük tarihi: 22/06/2018 B) 2018/11930 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler 1) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için olması gereken asgari tutarı artırılmıştır. Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın “Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite” başlıklı 5 İnci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   Böylelikle, Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin Türk Lirası olması şartı; 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari 500 bin Türk Lirasına, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari 300 bin Türk Lirasına artırılmıştı.  Eski düzenleme: Yeni düzenleme:   (2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir. ”(2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için l inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari beş yüz bin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari üç yüz bin Türk Lirası olması gerekir.” Yürürlük tarihi: 22.06.2018 2) Bazı büyükbaş hayvan ithalatına gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştır. Bu Kararın 2 nci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Böylelikle, et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, bazı büyükbaş hayvan ithalatına gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştır. Yeni eklenen fıkra:  "(8) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilebilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır).” Yürürlük tarihi: 22/06/2018 3) Faiz desteği uygulamasında değişiklik yapılmıştır. Bu Karar’ın 3 üncü maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın “Faiz desteği” başlıklı 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak:  a) Bazı sera ve hayvancılık yatırımlarına faiz desteği sağlanmıştır. Buna göre;  İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları, Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları için faiz desteği tutarı, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla 1 milyon, 1 milyon 200 bin, 1 milyon 400 bin ve 1 milyon 800 bin Türk Lirası’ndan düşük olmamak kaydıyla ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla Türk Lirası cinsi kredilerde 7 puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde 3 puanı Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları için azami ilk 10 yıl diğer yatırımlar için azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecektir. b) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları artırılmıştır. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları; 3 üncü bölgede 500 binden, 1 milyona, 4 üncü bölgede 600 binden, 1 milyon 200 bine, 5 inci bölgede 700 binden, 1 milyon 400 bine, 6 ncı bölgede 900 binden, 1 milyon 800 bine artırılmıştır. c) Faiz desteği tutarı, AR-GE ve çevre yatırımlarında artırılmıştır. Bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında faiz desteği tutarı, 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Yürürlük tarihi: 22/06/2018 4) Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde sözleşme süresi sonuna kadar sigorta primi işveren hissesi desteği verilebilecektir. Bu Karar’ın 4 üncü maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın Sigorta primi işveren hissesi desteği başlıklı 12 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  Buna göre, yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırıma başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanabilecektir.  Eski düzenleme: Yeni düzenleme: (7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir. Maden arama yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilir. “(7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Ancak, yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde bu destek yatırıma başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir. Maden arama yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilir.” Yürürlük tarihi: 22/06/2018 5) Bazı yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. Bu Karar’ın 5 inci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir  Eski düzenleme: Yeni düzenleme: G) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları. G+) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.” Buna göre, aşağıdaki yatırımlar öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir; Asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları, İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları, Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları, Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları, Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları, EK-6’da yer alan yatırım konularında (4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırımlar) gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar. Ayrıca bu Kararın 13 üncü maddesiyle, yukarıda belirtilen “Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları” için 2018 takvim yılında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı U olarak uygulanacaktır. Yürürlük tarihi: 22/06/2018  6) Cazibe Merkezleri Programına alt bölge desteğinden yararlanmada kısıtlama getirilmiştir. Bu Kararın 6’ncı maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. Eklenen fıkra: “İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanmaz.” Bilindiği üzere, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6’ncı bölge şartlarında 6’ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanmaktadır. Yapılan değişiklikle, aşağıda yer alan ikinci fıkra hükümleri Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara uygulanmayacaktır. “(2) 6’ncı bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmek, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.” Yürürlük tarihi: 22/11/2016 7) 10 milyar TL ve üzerindeki stratejik yatırımlara, ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilecektir. Bu Karar’ın 7’nci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Kanun’un Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. Bilindiği üzere, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilmektedir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilmektedir. Yapılan düzenlemeyle, tutarı 10 milyar TL ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilecektir. Eklenen fıkra: “Bu Karar kapsamında düzenlenen ve ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutan onmilyar Türk Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilir.” Yürürlük tarihi: 22/06/2018 8) Bazı tekstil ürünleri yatırımlarında asgari yatırım tutarları yeniden belirlenmiş ve bu yatırım konuları İstanbul hariç diğer tüm şehirler için bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır. Bu Kararın 8 inci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın EK-2A sayılı ve "BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 4 ve 5 numaralı sektör kodlarına karşılık gelen satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  8) Bazı tekstil ürünleri yatırımlarında asgari yatırım tutarları yeniden belirlenmiş ve bu yatırım konuları İstanbul hariç diğer tüm şehirler için bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır. Bu Kararın 8 inci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın EK-2A sayılı ve "BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 4 ve 5 numaralı sektör kodlarına karşılık gelen satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler  1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge   4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartlan sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için  2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL 500 Bin TL     Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL 500 Bin TL     5 18 Giyim eşyası imalatı 2 milyon TL’nin üzerindeki tevsi yatırımları 2 milyon TL’nin üzerindeki tevsi yatırımları 1 milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 1 milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 500 Bin TL   Ayrıca, aynı Kararın 9 uncu maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın “EK-2B İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda "4” ve "5” sektör numarası bulunmayan İstanbul hariç tüm illere "4” ve “5” sektör numaraları eklenmiştir. Böylelikle, yukarıdaki tabloda yer alan yatırım konuları, İstanbul hariç diğer tüm şehirler için bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır. Yürürlük tarihi: 22/06/2018 9) Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında değişiklik yapılmıştır. Bu Kararın 10 uncu maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/B bölümünün (2) numaralı sırası ve IZC bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, IIZB bölümünün (1) numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştı. Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 2- Kütlü pamuk işleme yatırımları. “2- Kütlü pamuk işleme yatırımları (Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme yatırımları hariç).” 1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise yükseköğretim  dışında kalan eğitim yatırımları. “1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitim yatırımları.” Yürürlükten kaldırılan sıra: Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır. Böylelikle; Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme yatırımları teşvik edilmeyecek yatırımlar arasından çıkarılmıştır. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitim yatırımları teşvik edilmeyecek yatırımlar olarak belirlenmiştir. Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük tarihi: 22/06/2018 10) Teşvik sistemi kapsamında değerlendirilebilecek demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlarda değişiklik yapılmıştır. Bu Kararın 11 inci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın EK-5 sayılı ve “DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ” başlıklı eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eski düzenleme:  DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ  Ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)   Pik demir  7201           Demir alaşımları  7202 11 20  7202 11 80  7202 99 11       Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler  7203           Demir ve alaşımsız çelik  7206           Yarı mamul demir veya alaşımsız çelik ürünleri  7207 11 11  7207 11 14  7207 11 16  7207 12 10  7207 19 11    7207 19 14  7207 19 16  7207 19 31  7207 20 11  7207 20 15    7207 20 17  7207 20 32  7207 20 51  7207 20 55  7207 20 57    7207 20 71           Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri  7208 10 00  7208 25 00  7208 26 00  7208 27 00  7208 36 00    7208 37  7208 38  7208 39  7208 40  7208 51    7208 52  7208 53  7208 54  7208 90 10  7209 15 00    7209 16  7209 17  7209 18  7209 25 00  7209 26    7209 27  7209 28  7209 90 10  7210 11 10  7210 12 11    7210 12 19  7210 20 10  7210 30 10  7210 41 10  7210 49 10    7210 50 10  7210 61 10  7210 69 10  7210 70 31  7210 70 39    7210 90 31  7210 90 33  7210 90 38  7211 13 00  7211 14    7211 19  7211 23 10  7211 23 51  7211 29 20  7211 90 11    7212 10 10  7212 10 91  7212 20 11  7212 30 11  7212 40 10    7212 40 91  7212 50 31  7212 50 51  7212 60 11  7212 60 91   Demir veya alaşımsız çelikten, sıcak haddelenmiş, düzensiz sarılmış kangal halinde çubuk ve filmaşin  7213 10 00  7213 20 00  7213 91  7213 99     Demir ve alaşımsız çelikten diğer çubuk ve filmaşinler  7214 20 00  7214 30 00  7214 91  7214 99  7215 90 10   Demir veya alaşımsız çelikten profiller  7216 10 00  7216 21 00  7216 22 00  7216 31  7216 32    7216 33  7216 40  7216 50  7216 99 10     Paslanmaz çelik  7218 10 00  7218 91 11  7218 91 19  7218 99 11  7218 99 20   Paslanmaz çelikten yassı haddelenmiş ürünler  7219 11 00  7219 12  7219 13  7219 14  7219 21    7219 22  7219 23 00  7219 24 00  7219 31 00  7219 32    7219 33  7219 34  7219 35  7219 90 10  7220 11 00    7220 12 00  7220 20 10  7220 90 11  7220 90 31     Ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)   Paslanmaz çelikten çubuk ve filmaşinler  7221 00  7222 11  7222 19  7222 30 10  7222 40 10    7222 40 30           Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri  7225 11 00  7225 19  7225 20 20  7225 30 00  7225 40    7225 50 00  7225 91 10  7225 92 10  7225 99 10  7226 11 10    7226 19 10  7226 19 30  7226 20 20  7226 91  7226 92 10    7226 93 20  7226 94 20  7226 99 20       Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve filmaşinler  7224 10 00  7224 90 01  7224 90 05  7224 90 08  7224 90 15    7224 90 31  7224 90 39  7227 10 00  7227 20 00  7227 90    7228 10 10  7228 10 30  7228 20 11  7228 20 19  7228 20 30    7228 30 20  7228 30 41  7228 30 49  7228 30 61  7228 30 69    7228 30 70  7228 30 89  7228 60 10  7228 70 10  7228 70 31    7228 80           Palplanşlar  7301 10 00           Raylar ve traversler  7302 10 31  7302 10 39  7302 10 90  7302 20 00  7302 40 10    7302 10 20           Dikişsiz tüpler, borular ve delikli profiller  7303  7304         Dış çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı demir veya çelik tüpler ve borular  7305 Yeni düzenleme: EK- 5 DEMİR ÇELİK YATIRIMLARI (a) Pik demir ve demir alaşımları: çelik üretimi için pik demir, döküm ve diğer pik demir, yüksek manganlı pik ve yüksek karbonlu ferro-manganez, (diğer demir alaşımları hariç olmak üzere);  (b) Ham ve yarı mamul demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: ingota dökülmüş veya dökülmemiş sıvı çelik; dövme işlemi yapılacak yarı mamul ürünler için ingotlar dâhil olmak üzere: blumlar, kütükler ve slablar; levha çubukları ve teneke kaplı sac çubuklar; sıcak haddelenmiş geniş kangallar, (küçük ve orta ölçekli dökümhanelerde sıvı çelik dökümü ve üretimi hariç olmak üzere); (c) Sıcak haddelenmiş demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: raylar, traversler, bağlama sacları, taban sacları, kirişler, 80 mm ve üzeri ağır profiller, palplanşlar, 80 mnfnin altında olan çubuklar ve profiller ve 150 mm’nin altında olan yassı mamuller, fılmaşin, yuvarlak ve kare borular, sıcak haddelenmiş çember ve şerit (tüp şerit dâhil), sıcak haddelenmiş levha (kaplanmış veya kaplanmamış), kalınlığı 3 mm ve üzerinde olan saclar ve levhalar, 150 mm ve üzerinde olan universal saclar, (tel ve tel ürünleri, parlatılmış çubuklar ve dökme demir hariç olmak üzere); (ç) Soğuk haddelenmiş ürünler: teneke kaplı sac, kalay kurşun alaşımı kaplı sac, siyah sac, çinko kaplı levhalar, diğer kaplanmış levhalar, soğuk haddelenmiş levhalar, elektrik malzemeleri üretiminde kullanılan levhalar, teneke kaplı sac şeritler, soğuk haddelenmiş sac, kangal ve şerit olarak; (d) Borular: tüm dikişsiz çelik borular, çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı çelik borular.” Yürürlük tarihi: 22/06/2018 11) 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konuları daraltılmıştır. Bu Kararın 12 inci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bilindiği üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6'da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanmaktadır. Yapılan bu düzenlemeyle,4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konuları daraltılmıştır. Yeni düzenleme: EK-6 4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI 24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç) 29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı 3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı 3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı 3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler 3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demİr ve Diğer Elektrik Akümülatörleri 3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı 34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı 352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı 3591 Motosiklet İmalatı 3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı  Eski düzenleme: 7.02.2411 B.Y.S. Boyayıcı Maddeler: Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler 8.03.2411 Sülfit ve sülfatlar 9.03.2411 Fosfınatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar 2411.4 Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı 2413 Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammaddeleri İmalatı 2429.2 Tutkal ve Jelatin imalatı 7.06.2429 Modelleme Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; Yangın Söndürme Aletleri için Dolgu Maddeleri ve Bileşimler; Mikro-organizmaların Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S. Laboratuvarda veya Teşhiste Kullanılan Karma Reaktifler. 8.06.2429 Disk, Pul vb. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş Kimyasal Elementler 11.06.2429 Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon Çabuklaştırıcı Maddeler; B.Y.S. Kauçuk ve Plastikler İçin Plastifiyan ve Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S. Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler; B.Y.S. Karışım Halinde Alkalibenzenler ve Alkalinaftalinler 2911 İçten Yanmalı Motor ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt ve Motosiklet Motorları Hariç 2912.1 Pompa ve Kompresör imalatı 2913 Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı ve Tahrik Tertibatı İmalatı 2914 Sanayi Fırını, Ocak ve Ocak Ateşleyicilerin imalatı 2915 Kaldırma ve Taşıma Teçhizatı İmalatı 2919 Diğer Genel Amaçlı Makinelerin imalatı 2921 Tarım ve Orman Makineleri İmalatı 2922 Takım Tezgahları imalatı 2923 Metalürji Makineleri imalatı 2924 Maden, Taşocağı ve İnşaat Makineleri imalatı 2925 Gıda, içecek ve Tütün işleyen Makinelerin imalatı 2926 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı 2927 Silah ve Mühimmat imalatı 2929 Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı 2930 B.Y.S. Ev Aletleri imalatı 3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin imalatı 3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları imalatı 3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar için Kurşun Asitli Akümülatörler 3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri 3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat imalatı 34 Motorlu Kara Taşıtları imalatı 352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının imalatı 3591 Motosiklet imalatı Yürürlük tarihi: 22/06/2018 12) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara sağlanan desteklerin yürürlük tarihi değiştirilmiştir. Hatırlanacağı üzere, 20.01.2018 tarihli R.G.’de yayımlanan 2017/11133 sayılı Karar ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımların, 20/01/2018 tarihi itibariyle 6 nci bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Bu Kararın 14 üncü maddesiyle, yukarıda belirtilen düzenlemenin yürürlüğü 22/11/2016 tarihine çekilmiştir. Böylelikle söz konusu düzenlemenin, 22/11/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlara uygulanabilmesi sağlanmıştır. Yürürlük tarihi: 20/01/2018 C) 2018/11714 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler Nitelikli personel desteği yatırım döneminde de sağlanacaktır. Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar'ın "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinin (f) ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  Eski düzenleme: Yeni düzenleme: f) Nitelikli personel: Destek Kararı konusu yatırımın işletme döneminde istihdam edilen, yatırımın taahhüt edilen sonuçları sağlaması için gerekli nitelikleri taşıyan, sektöründe özel bilgi, birikim ve tecrübe sahibi, yatırımcı tarafından ücret karşılığı istihdam edilen yurt içi veya yurt dışından temin edilecek anahtar personeli, f) Nitelikli personel: Destek Kararı konusu yatırım ile istihdam edilen, yatırımın taahhüt edilen sonuçları sağlaması için gerekli nitelikleri taşıyan, sektöründe özel bilgi, birikim ve tecrübe sahibi, yatırımcı tarafından ücret karşılığı istihdam edilen yurt içi veya yurt dışından temin edilecek anahtar personeli, h) Yatırım dönemi: Destek Kararı tarihinden başlamak üzere yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süreyi, h) Yatırım dönemi: Destek Kararında belirtilen yatırıma başlama tarihinden başlamak üzere yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süreyi, Ayrıca, aynı Karar'ın 2 nci maddesiyle,  2016/9495 sayılı Karar'ın Diğer hükümler başlıklı 12 nci maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eski düzenleme: Yeni düzenleme: (5) Destek Kararında belirlenen nitelikli personel sayısı ve brüt ücretleri dikkate alınarak ücret desteği verilir. Bu desteğin uygulamasına, tamamlama vizesi tarihini takip eden aydan itibaren başlanır. Bu desteğin hesaplanmasında, söz konusu personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. (5) Destek Kararında belirlenen nitelikli personel sayısı ve brüt ücretleri dikkate alınarak ücret desteği verilir. Bu desteğin hesaplanmasında, söz konusu personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. Yukarıda belirtilen değişiklikler ile nitelikli personel desteği yatırım döneminde de sağlanacaktır. Söz konusu Kararlara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 2018/11930 Sayılı Karar 2018/11816 Sayılı Karar 2018/11714 Sayılı Karar SAYGILARIMLA NRT DANIŞMANLIK YATIRIM TEŞVİK UZMANI/FİRMA SAHİBİ:  EMRAH ÖZAMAÇ    “Güvenilir Danışmanlık Hizmetleri” Emrah ÖZAMAÇ Yatırım Teşvik Uzmanı – Firma Sahibi/Investment Incentives Specialist-Company Owner Huzur Mah. Fatih Cad. NO.73 Daire 3 Sanayi Metro Duragı Çıkışı  Sarıyer- Maslak  /İSTANBUL T: 0 212 920 0 100 | F: 0 212 920 0 100 | M: 0 553 312 28 03 W: http://www.nrtdanismanlik.com.tr | M: emrah@nrtdanismanlik.com.tr  

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

KOSGEB'den Geleneksel Girişimciliğe 60.000 TL, İleri Girişimciliğe 360.000 TL Destek! Destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

1) Kimler Yararlanabilir? • Şirketler 2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları a) Çeşitli kurumlar ve fonlar tarafından desteklenmiş ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler; b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler; c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler; ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. • Yatırım konusu, Bakanlığın belirlediği öncelikli teknoloji alanları listesinde yer almalıdır ve Türkiye’de ilk defa üretilen ürün olması gerekmektedir. • Her bir ar-ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilmektedir. • Makine ve teçhizat desteği için hibe tutarı; mikro işletmelere en fazla 8.000.000 TL ` oranında, küçük işletmelere en fazla 7.000.000 TL P oranında, orta büyüklükteki işletmelere en fazla 6.000.000 TL @ oranında, büyük işletmelere en fazla 3.000.000 TL oranındadır. • Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi olması durumunda hibe oranlarına 20 puan daha ilave edilir. • Destek süresi 36 aydır. Uygun görülmesi durumunda 6 ay ek süre verilebilir. • Mikro ve küçük işletmelere işletme giderleri desteği olarak, yatırımlarını tamamladıktan sonra 1 yıl faaliyet süresi içerisinde başvurusu yapılması durumunda, 1 yıl süre boyunca enerji, personel ve kira giderlerinin u’i hibe olarak karşılanabilmektedir. • İşletme gideri desteğinden yararlanan işletmeler projelerinin kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını geliştirmek ve koordine etmek amacıyla istihdam edecekleri personelin brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı 31/12/2023 yılına kadar desteklenmektedir. • Makine-teçhizat desteği ve işletme giderleri desteği toplamı en fazla 10.000.000 TL olabilir. • Ana makine ve teçhizat bedelleri yardımcı makine ve teçhizat bedelleri, makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri ve montaj giderleri desteklenmektedir. • Arsa bedeli, arazi düzenleme giderleri, bina-inşaat giderleri, ulaştırma giderleri, taşıt araçları giderleri, yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler, beklenmeyen giderler, kuruluş dönemi faiz giderleri, işletme dönemi faiz giderleri, amortismanlar, bakım ve onarım giderleri, işletmeye alma giderleri, hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri, yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri desteklenmemektedir. • Bu destekten yararlanan işletmeler; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan muafiyet, istisna ve indirim gibi diğer farklı destek unsurlarından da yararlanabilirler 3) Başvuru Dönemi Bakanlıkça ilan edilecektir. 4) Başvuru Yeri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, online başvuru için http://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

Çiftçi ve üreticiye 50.000 lira hibe Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinde yaşayan ve hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30 bin TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilecek. Başvuru yapacak genç çiftçilerde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak, Okur-yazar olmak, Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak şartları aranacak. Şartlar Program kapsamında, Bitkisel üretime yönelik kapama meyve bahçesi tesisi projeleri, fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projeleri, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projeleri, kültür mantarı üretimi projeleri; Hayvansal üretime yönelik büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projeleri, kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projeleri;  Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri, Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri ile Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri desteklenecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı, ipekböceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularına 30 bin lira hibe desteği verilecektir. Yeni işyeri açanlarda unutulmadı: İş kurmak isteyen gençlere 50 bin lira hibe kredi, 100 bin liraya kadar da, 0 faizli kredi verilecek. Bu kredilerin KOSGEB tarafından verilmesi bekleniyor. Bu amaçla birçok kişi krediden faydalanmak için KOSGEB’ e veya danışman firmalara internet üzerinden başvuruda bulunuyor. Başvuru yolları: Genç çiftçi hibe desteğinden, kırsal alanda ikamet eden, 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişiler yararlanacak. Başvurular Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerin yapılacak. Genç çiftçilere verilen hibe krediler ile ilgili başvuru sonuçlarını öğrenebilir, hibe krediye ilave olarak verilen 180 bin lira Ziraat Bankası kredisinden faydalanabilirsiniz.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, askıların iptal edilerek nihai listelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca açıklanacağı söyleniyor. Sonuçlar ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Listeler Tarım Bakanlığınca genç çiftçi sitesinde yayımlandı. Genç çiftçilerimize 2017 yılında 50 bin lira hibe verileceği söyleniyor. Henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı ancak 2017 yılının ikinci yarısında çiftçinin devlet desteği ile hayvan alımı ve çiftçilik faaliyetlerini sürdürebileceği duyumları alındı.

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2017 TANAP SEIP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı ile hedeflenen, boru hattının inşası süresince yerel halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesiyle sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir. Bu sebeple boru hattının geçtiği illerde % 95 e varan hibe programı uygulanmaya başlanmıştır. Yatırım programının yayınlanan ilk çağrısında; Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinde projeler için destek uygulaması başlatılmıştır. Sonraki aşamalarda boru hattının geçtiği diğer iller olan; Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne illerinde de hibe projelerinin uygulanması beklenmektedir. TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından TANAP SEIP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında verilecek hibe projelerinin öncelikleri şu şekildedir; Kırsal turizmin geliştirilmesi yatırımları, Okul, kütüphane, spor alanları ve ortak kullanıma açık sosyal alanların ekipman destekleri, Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitelerinin arttırılması, Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi, Tarımda çeşitliliğin ve verimin arttırılması, Geleneksel / yerel ürünlerin üretiminin desteklenmesi, Doğal kaynaklar, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetiminin desteklenmesi, Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, Çevre bilincinin arttırılması ve altyapı yönetimi, Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi, Biyo çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi. Aşağıdaki listelerde TANAP SEIP projesi ile yapılabilecek proje türlerine örnekler verilmiştir. Bu örnekler kısıtlayıcı olmamakla birlikte proje önceliklerine uygun olan her projenin destekleneceği belirtilmektedir. Sosyal Bileşen için Proje Örnekleri; Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı  Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/ yenilenmesi Soğuk süt zincirinin kurulması için ekipman alımı Okullarda sınıflarda bulunan araç ve ekipmanların, sıra ve tahtaların yenilenmesi, okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi Mesleki eğitim merkezlerinde ekipman yenileme Engellilere yönelik çalışan derneklerin/vakıfların, engellilerin erişiminde kullanacakları özel tasarım araçların/minibüslerin alımı Köylerde ortak üretim atölyelerinin kurulması Kilim, halı, dokuma veya oyuncak atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması PVC işlerinde kalite ve verimliliği arttırmak üzere CNC tezgâhı alınması Orta Ölçekli Projeler Çevre Bileşeni İçin Proje Örnekleri; Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri Su tasarrufuna yönelik, sulama sistemlerinin kurulması, arazi ıslahı çalışmaları Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri, su kaçak tespit ekipmanı alımı İçme suyu ya da sulama suyunun kaynağından temin edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı Rüzgâr ve dalga gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin geliştirilmesi Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması Kanalizasyon ve içme suyu şebekesi, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, katı atık depolama tesisleri, katı atık aktarma istasyonları Mevcut arıtma tesisi ya da katı atık tesisinin kapasite artışı ya da yenilikçi teknoloji içeren bir ünite eklenerek iyileştirilmesi Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisleri Katı atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri Katı atıkların ve tıbbi atıkların taşınması için araç alınması Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi) Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi Çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için rekreasyon (eğlendinlen), parklar, vb. tesislerin kurulması Müzelere ekipman temini yoluyla kapasite artırımı Kura Nehri’ndeki yasadışı balık avlanmamasına ilişkin kamu bilincinin artırılması TANAP Hattı boyunca; tarım, balıkçılık ve hayvancılık faaliyetlerinin habitatlar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kamu bilincinin artırılması, aşırı otlatmanın habitatlar üzerinde yarattığı baskının azaltılması için kamu bilincinin artırılması, nesli tükenmekte olan ve endemik türleri kapsayan bir rehber kitabın yayımlanması ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması Arboretum (Ağaç Parkı) Projesi  Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması, paketleme ve pazarlama mekanizmalarının geliştirilmesi, bitkilerin tescili ve standardizasyonu, uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi, uzun yapraklı nanenin (M. longifolia ssp. Longifolia) üretimi ile ilgili araştırmalara katkı sağlanması, ekim çalışmaları Kafkas kazı gibi yerel biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve geliştirilmesi Sivas sulak alanları ve Hafik – Zara Bölgesinde bulunan (Çetme Gölü, Balıklıkaya, Tuzlu göl, vb.) karstik bölge için yönetim planları yapılması Çambeli – Yeniköy civarında Huş tavuklarının korunması ve geliştirilmesi Dans sineği (Hilara n.sp)’nin yeni tür olarak tanıtılması Sivas çan çiçeği, astralagus zaraensis türlerinin korunması, rehabilitasyonu ve araştırılmasının desteklenmesi Çayır sineği (Hexatoma n. sp)’nin tanıtılması ve korunması Koruma öncelikli tür olarak belirlenen 4 grup altında toplanan eklem bacaklılar (arthropoda) türü ile ilgili bilimsel araştırma çalışmalarının desteklenmesi Kuş popülasyonu açısından zengin olduğu belirlenen Yozgat’taki bir sulak alanın kuş gözlem alanı olarak tanıtılması ve kuş gözlem kulesi yapılarak bilincin artırılması. TANAP Hattı boyunca gözlenen 19 Koruma Öncelikli Tür için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi Karagana esmeri (Neolycaena soezen) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi Küçük akbaba (Neophron percnopterus) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi