Son dakika: KOSGEB'den 2 milyar 250 milyon lira destek!

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

Gümrük Müşavirliği İş Birlikçi Firmamız

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

 

AR-GE, İnovasyon Destek Programı: 

KOBİ’lerde AR-GE bilincinin geliştirilmesi ve AR-GE kapasitesinin artırılmasına, inovatif faaliyetlerin desteklenmesine yönelik yenilikçi fikir ve faaliyetleri destekler.

Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

KİMLER FAYDALANIR KOBİLER
HİBE MİKTARI 450.000 TL
DESTEK MİKTARI 300.000 TL (Faizsiz geri ödemeli)
HİBE ORANI % 75
PROJE BÜTÇESİ SINIRSIZ
PROJE SÜRESİ 12 – 24 AY
BAŞVURU ADEDİ 1 ADET
HİBE KAPSAMINA GİREN GİDERLER
 • Yeni personel
 • Makine, ekipman, malzeme
 • Alet, teçhizat
 • Hammadde
 • Yazılım
 • Teknoloji
 • Danışmanlık
 • Hizmet alımı

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.


Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Kamu kuruluşlarında (KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV)  ön başvurusu veya patent süreci başarı ile tamamlanmış ürün ve hizmetlerin endüstriyelleşmesine (satışa hazır hale getirilmesi) yönelik projeleri destekler. TUBİTAK ve KOSGEB tarafından onaylanmış projelerin tamamlanmasından itibaren 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekir.

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

 

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

KİMLER FAYDALANIR

KOBİLER

HİBE MİKTARI

300.000 TL

DESTEK MİKTARI

500.000 TL (Faizsiz geri ödemeli)

HİBE ORANI

% 75

PROJE BÜTÇESİ

SINIRSIZ

PROJE SÜRESİ

18 AY (EN FAZLA)

BAŞVURU ADEDİ

1 ADET

HİBE KAPSAMINA GİREN GİDERLER

 • Yeni personel
 • Makine, ekipman, malzeme
 • Alet, teçhizat
 • Hammadde
 • Yazılım
 • Teknoloji
 • Danışmanlık
 • Hizmet alımı
 • Tasarım giderleri

 

Paylaş