Son dakika: KOSGEB'den 2 milyar 250 milyon lira destek!

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

Gümrük Müşavirliği İş Birlikçi Firmamız

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Ulusumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi ve yönlendirici bir kurum olan TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklerken, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir.

2007 yılına kadar büyük ölçekli sanayi işletmelerinin Ar-Ge projelerine yönelik destek programları yürüten TUBİTAK, bu tarihte KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında KOBİ’lere de fon ve destek programları sunmaktadır.

Ar-Ge: Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kalitesi veya standardının yükseltilmesi ya da maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmalarıdır. Aşağıdaki TUBİTAK Destek Programı için projelerin bu unsurları taşıması aranır.

Hedef: KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer alabilmeleridir.

Bugüne kadar toplamda 5307 KOBİ tarafından, toplam 9.226 proje başvurusu gerçekleştirmiştir.

+ Başvurular on-line yapılır
+ Değerlendirme 4 hafta sürede yapılır, proje başvurusu 4 hafta sürede sonuçlanır.
+ 6 aylık dönemler halinde yılda iki defa ilerleme raporu sunulur.
+ Ödemeler dönemler halinde yapılır.
+ Proje tutarının %'ine kadar, banka teminat mektubu karşılığında avans ödemesi yapabilir.
+ AR-GE projeleriniz ile sınırsız adet ile proje başvurusu yapılabilir.

Paylaş