NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Girişimciler Artık İş Yerini Açmadan KOSGEB’e Müracaat Edebilecekler

2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Desteği Başvuruları Başladı.

İşçi Alana Günlük 22 Lira Ödenecek

2017 Cazibe Merkezli İller Destek Başvuruları Başladı

Kurumsal

NRT Danışmanlık Hakkında

Rekabetin ön plana çıktığı günümüz küresel ekonomisinde, şirketlerin bu rekabet içerisinde farkındalık yaratarak bir adım öne çıkmasını sağlayacak kavramların başında Ar-Ge, Yenilik ve İnovasyon kavramları gelmektedir. Yatırımlarını bu kavramlara yönelik yapan şirketler ulusal ve uluslar arası piyasalarda rekabet gücünü yakalayabilmektedirler.

Ar-Ge, Yenilik ve İnovasyon konularına değeler veren şirketler orta ve uzun vadede büyük kazanımlar elde ederken yaşanan süreçlerin zorlu, handikaplı ve en önemlisi işletmeler üzerinde yüksek maliyetli olması bu denli büyük yatırım kararlarını verme süreçlerini etkilemektedir. Bu bağlamda ülkemizde bu konuda çok çeşitli finansal kaynakça yaratarak şirketlere destek verme amacıyla başta TÜBİTAK, KOSGEB, TEYDEB, Kalkınma Ajansları ve Bakanlık Birimleri olmak üzere çeşitli kamu kuruluşları tarafından oluşturulan destek paketleri şirketler açısından büyük önem taşımaktadır.

NRT Danışmanlık olarak bu noktada görevimiz işletmelerin bu destekler kapsamında Ar-Ge süreçlerini yapılandırmaları  ve projelerini tamamlamak amaçlı finansal kaynaklara kolay,hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarını ve çok çeşitli destek paketlerinden faydalanmalarını sağlamaktadır.

Misyonumuz

Şirketimiz, paylaşımcı, güvenli ve kaliteli hizmetlerini sürdürülebilir tutmak için dürüst iletişim politikası, akıcı işbirliği, izlenebilir iş süreçleri ve uluslararası yönetim ilkeleri alanlarında sürekli kendini yenilemektedir. İşimize olan sevgimiz, saygımız ve sadakatimiz ileri görüşlü tüm müşterilerimiz tarafından takdirle karşılanmaktadır. İçinde yaşadığımız toplumun kalkınma hedeflerine ulaşmasında üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde çalışıyor, bu bakış açımızı iş yapma modellerimize ve iş ortamımıza da yayarak toplumumuza değer katmayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda mevcut yeteneklerimiz ve disiplinlerimiz şu şekildedir.

Yaratıcı Mühendislik Bakış Açısı

Ar-Ge, Yenilik ve İnovasyon konularında çalışanlarının tamamı alanında uzmanlıklarını kazanmış mühendislik eğitimi görmüş olup bu zamana kadar çeşitli sektörlere ve destek miktalarına ait 100+ Ar-Ge projesine imza atmış ve 10+ Ar-Ge projesi yönetmektedir.

Mali Okuma ve Finansal Analiz

Destek veren kurum/kuruluşlar ile tüm mali süreçlerin yürütülmesi, temel finansal tabloların oluşturulması, kar dağıtımının yolları, finansal analiz yöntemleri gibi pek çok hususta destek vermek.

Yazılı/Sözel İletişim

Gerek sözel, gerek yazılı olarak iletişimi kolaylaştıran tüm teknolojik yol/yöntemleri ve iş yaşamındaki kuralları kullanarak kurum/kuruluş politikasına uygun etkili ve etik ilişkiler kurulmabilmek.

İdari İşlemler, Proje ve Ar-Ge Yönetimi

Uluslararası yönetim tekniklerinin kullanılmadığı ve bunların sahada iyi işletilemediği bir işin başarılı olma şansı oldukça düşüktür. NRT Danışmanlık olarak sahadaki yönetim tecrübesini oldukça iyi kullanmakta ve işin kusursuz yönetilmesini başarmaktadır.

Hukuki İşlemler, Hak ve Sözleşmeler

Destek veren tüm kurum/kuruluşlar ile etkili iletişim kurmak ve bunları hukuki çerçeve içerisinde tamamen yasal ve etik kuralllar çerçevesinde yürütmek, uygulanan bütün işlere ait tüm sözleşmelerin ve hukuksal dokümanları hazırlamaktır.

Yazılı/Sözel Hitabet

Kurum/kuruluşların ilişki içerisinde oldukları tüm destek programları ve destek dairesi çalışanları ile nezaketli bir dil ve gramer açısından düzgün, edebi açıdan nitelikli, şirket yetkililerinin aklında tek bir soru işareti kalmayacak şekilde açıklayıcı metinler kullanılmaktadır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Uzmanlık alanlarının ve iş yapma şekillerinin bilindiği 100’den fazla akademisyen altyapısı ile tüm yasal, kurumsal ve hukuki ilişkinin kurulması ve kuruluşlara akademik bilgi-birikimin işletmelerin bünyesine aktarılmasını sağlamak

Yeni Nesil Teknoloji Transferi

Üniversitelerin ya da çeşitli vakıflara bağlı genç girişimcilerin yer aldığı pek çok platformdaki aktif, paylaşımcı ve katılımcı çalışmalarımız ile kurum/kuruluşların yeni istihdam ve yeni nesil teknoloji ihtiyaçlarını çözebiliyoruz.

 

Paylaş